Barcommissie

De barcommissie heeft de zorg voor het reilen en zeilen van het tennispaviljoen.

Zij regelt alle huishoudelijke zaken zoals inkoop, roosterindeling bardiensten, werven van barmedewerkers, barbezetting bij toernooien, clubkampioenschappen en andere zaken. Ook is zij verantwoordelijk voor de aankleding en het klein onderhoud van het paviljoen.

De bar wordt bezet door leden van de club, die hiervoor door de commissie worden gevraagd. Normaal draait iemand ca. één dienst in de twee maanden. Bij toernooien en competitie worden extra bardiensten gedraaid.

Het paviljoen is open tijdens de recreantencompetitie, bondscompetitie, trainingsavonden en -middagen, toernooien en bijzondere gebeurtenissen. We hopen dat het paviljoen voor de tennissers van T.C. Groot Driene en gasten een plezierig en gastvrij onderkomen is.

Contactpersoon: Gerrie Oude Kamphuis - 074 2771971