Jeugdcommissie

De jeugdcommissie geeft speciale aandacht aan de jeugd binnen Tennisclub Groot Driene. Wij vinden het allereerst belangrijk dat jonge spelers of speelsters (t/m 17 jaar) plezier beleven in tennis in het algemeen en binnen T.C. Groot Driene in het bijzonder. Daarom organiseren wij allerlei activiteiten voor en door de jeugd.

Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een bowlingavond of een jeugdkamp, maar ook aan clubkampioenschappen voor de jeugd, het open jeugdtoernooi van T.C. Groot Driene en het kind-oudertoernooi.

Ook vinden wij het belangrijk dat T.C. Groot Driene in de toekomst verzekerd is van goede en talentvolle tennisspelers of-speelsters.

Tevens zijn wij bij de O.J.T.H. aangesloten, die voor de jeugd, het Hengelose toernooi organiseert over de verschillende parken. Daarom wordt in samenwerking met andere commissies binnen T.C. Groot Driene speciale aandacht besteed aan training voor jeugdleden.

T.C. Groot Driene stelt jonge spelers in staat om tegen een geringe eigen bijdrage training te volgen. De basisschool jeugd speelt competitie op de woensdagmiddag, en de oudere jeugd speelt competitie op de zaterdagochtend.

Tenslotte is de jeugdcommissie er verantwoordelijk voor dat de competitie voor de jeugd goed verloopt. De voorzitter van de jeugdcommissie is ook competitieleider voor de jeugdcompetitie.

Contactpersoon: Annet Beaumont - 074 2432823