Nieuws van het bestuur

opendag 25 03 14

Beperkte beschikbaarheid banen tijdens voorjaarscompetitie

Beste tennissers. In verband met de KNLTB voorjaarscompetitie zijn er op de vrijdagavond en zaterdagmiddag gedurende 7 competitierondes beperkingen voor wat betreft het gebruik van de banen.
Op de vrijdagen zijn de banen vanaf 19:00 uur gereserveerd voor de competitieteams en voor de zaterdagen vanaf 14:00 uur. Er kan vanaf die tijdstippen niet vrij getennist worden.
 
Voor de vrijdagavonden (vanaf 19:00 uur) geldt dit op: 12/04 - 19/04 - 26/04 - 10/05 - 17/05 - 24/05 - 31/05/2019
Op 03/05/2019 is er op vrijdag geen competitie en kan er wel vrij gespeeld worden.
 
Voor de zaterdagen (vanaf 14:00 uur) geldt dit op: 06/04 - 13/04 - 20/04 - 11/05 - 18/05 - 25/05 - 01/06/2019.
Op 27/04 en 04/05 is er op zaterdag geen competitie en kan er wel vrij gespeeld worden.
 
Met vriendelijke tennisgroet!
 

Belasting van baan 4 en baan 5 reduceren

Het bestuur vraagt de tennissers, om het gebruik van de banen met nummers 4 en 5 zo laag mogelijk te houden. Dat betekent, dat deze banen pas bespeeld mogen worden, wanneer de andere banen bezet zijn.

Bij het jaarlijkse "Groot-Onderhoud" is vastgesteld, dat de slijtage van de banen 4 en 5 wat groter is dan bij de overige banen. Het bestuur streeft ernaar, om de slijtage van de banen 1 t/m 4 gelijkmatig te houden; hetzelfde geldt voor de slijtage van de banen 5 t/m 7.

In de ALV van 27 november 2013 is besloten om ons gedrukte clubblad "Spektakel" te gaan vervangen.
De nieuwe vorm van informatie verspreiding zal gaan via:

  • De digitale nieuwsbrief.
    Deze nieuwsbrief wordt aan alle leden die hierop geabonneerd zijn elektronisch toegezonden.
    Tevens komen er een beperkt aantal exemplaren op papier beschikbaar in het paviljoen.
  • De website.
    Hierop staat eventuele aanvullende informatie op artikelen uit de nieuwsbrief.

In het clubspektakel was al eerder aangekondigd, dat we enige tijd parallel zouden werken met digitale nieuwsbrief, website en clubspektakel. Wanneer we er vertrouwen in hebben dat de informatie verspreiding via digitale nieuwsbrief en website voldoende van het clubspektakel overgenomen is zouden we het clubspektakel stoppen. Dat gaat dus gebeuren per 1-1-2014.

De "Spotprent" van Bert Cartoons op de achterzijde van het clubspektakel van jaargangen 2012 en 2013 speelde al een beetje in op deze transitie.

clubspektakelAchterzijde

Beperkte beschikbaarheid banen tijdens voorjaarscompetitie <lees meer> ...

Vacature vice-voorzitter
Onze vereniging is nog op zoek naar iemand die de functie van vice-voorzitter binnen het bestuur wil invullen. De vice voorzitter vervangt de voorzitter en is contactpersoon voor onderhoudswerkzaamheden. Heeft u belangstelling voor deze functie, neem dan contact op met Jan Schreuder: of 074-2424896.