Nieuws van het bestuur

Beperkte beschikbaarheid banen tijdens najaarscompetitie <lees meer>...

Geen beschikbaarheid banen tijdens najaarscompetitie

Tijdens de najaartscompetitie is er geen beschikbaarheid van de banen voor vrij spelen, met name op:

Vrijdag 14 september (geen beschikbaarheid na 19:00 uur)
Vrijdag 21 september (geen beschikbaarheid na 19:00 uur)
Vrijdag 28 september (geen beschikbaarheid na 19:00 uur)
Vrijdag 5 oktober (geen beschikbaarheid na 19:00 uur)
Vrijdag 12 oktober (geen beschikbaarheid na 19:00 uur)
Vrijdag 19 oktober (geen beschikbaarheid na 19:00 uur)
Vrijdag 26 oktober (geen beschikbaarheid na 19:00 uur)

Meedoen aan onze najaarsactie 2018 "Back to court": Snuffellidmaatschap met tennislessen?  Volg dan deze link ...TCGD Actie Flyer Najaar 2018 icon

opendag 25 03 14

Belasting van baan 4 en baan 5 reduceren

Het bestuur vraagt de tennissers, om het gebruik van de banen met nummers 4 en 5 zo laag mogelijk te houden. Dat betekent, dat deze banen pas bespeeld mogen worden, wanneer de andere banen bezet zijn.

Bij het jaarlijkse "Groot-Onderhoud" is vastgesteld, dat de slijtage van de banen 4 en 5 wat groter is dan bij de overige banen. Het bestuur streeft ernaar, om de slijtage van de banen 1 t/m 4 gelijkmatig te houden; hetzelfde geldt voor de slijtage van de banen 5 t/m 7.

In de ALV van 27 november 2013 is besloten om ons gedrukte clubblad "Spektakel" te gaan vervangen.
De nieuwe vorm van informatie verspreiding zal gaan via:

  • De digitale nieuwsbrief.
    Deze nieuwsbrief wordt aan alle leden die hierop geabonneerd zijn elektronisch toegezonden.
    Tevens komen er een beperkt aantal exemplaren op papier beschikbaar in het paviljoen.
  • De website.
    Hierop staat eventuele aanvullende informatie op artikelen uit de nieuwsbrief.

In het clubspektakel was al eerder aangekondigd, dat we enige tijd parallel zouden werken met digitale nieuwsbrief, website en clubspektakel. Wanneer we er vertrouwen in hebben dat de informatie verspreiding via digitale nieuwsbrief en website voldoende van het clubspektakel overgenomen is zouden we het clubspektakel stoppen. Dat gaat dus gebeuren per 1-1-2014.

De "Spotprent" van Bert Cartoons op de achterzijde van het clubspektakel van jaargangen 2012 en 2013 speelde al een beetje in op deze transitie.

clubspektakelAchterzijde

Vacature vice-voorzitter
Onze vereniging is nog op zoek naar iemand die de functie van vice-voorzitter binnen het bestuur wil invullen. De vice voorzitter vervangt de voorzitter en is contactpersoon voor onderhoudswerkzaamheden. Heeft u belangstelling voor deze functie, neem dan contact op met Jan Schreuder: of 074-2424896.