Nieuws van het bestuur

KNLTB Poultje
Onder de naam "KNLTB-Poultje" gaat de KNLTB kring Hengelo een vriendschappelijke competitie in de regio organiseren.
Meer hierover lees je hier 

Beperkte beschikbaarheid banen tijdens najaarscompetitie <lees meer>...

NAJAARSCOMPETITIE 2019
 
Beste tennissers. In verband met de KNLTB najaarscompetitie zijn er op de vrijdagavond gedurende 7 competitierondes beperkingen voor wat betreft het gebruik van de banen. Op de vrijdagen zijn alle banen vanaf 19:00 uur gereserveerd voor de competitieteams. Er kan vanaf die tijdstippen niet vrij getennist worden. In plaats daarvan kunt u uiteraard wel komen kijken en genieten van de wedstrijden die door de teams worden gespeeld.

Tijdens de najaartscompetitie is er geen beschikbaarheid van de banen voor vrij spelen, met name op:
Vrijdag 13 september (geen beschikbaarheid na 19:00 uur)
Vrijdag 20 september (geen beschikbaarheid na 19:00 uur)
Vrijdag 27 september (geen beschikbaarheid na 19:00 uur)
Vrijdag 4 oktober (geen beschikbaarheid na 19:00 uur)
Vrijdag 11 oktober (geen beschikbaarheid na 19:00 uur)
Vrijdag 18 oktober (geen beschikbaarheid na 19:00 uur)
Vrijdag 25 oktober (geen beschikbaarheid na 19:00 uur)

opendag 25 03 14

Belasting van baan 4 en baan 5 reduceren

Het bestuur vraagt de tennissers, om het gebruik van de banen met nummers 4 en 5 zo laag mogelijk te houden. Dat betekent, dat deze banen pas bespeeld mogen worden, wanneer de andere banen bezet zijn.

Bij het jaarlijkse "Groot-Onderhoud" is vastgesteld, dat de slijtage van de banen 4 en 5 wat groter is dan bij de overige banen. Het bestuur streeft ernaar, om de slijtage van de banen 1 t/m 4 gelijkmatig te houden; hetzelfde geldt voor de slijtage van de banen 5 t/m 7.

In de ALV van 27 november 2013 is besloten om ons gedrukte clubblad "Spektakel" te gaan vervangen.
De nieuwe vorm van informatie verspreiding zal gaan via:

  • De digitale nieuwsbrief.
    Deze nieuwsbrief wordt aan alle leden die hierop geabonneerd zijn elektronisch toegezonden.
    Tevens komen er een beperkt aantal exemplaren op papier beschikbaar in het paviljoen.
  • De website.
    Hierop staat eventuele aanvullende informatie op artikelen uit de nieuwsbrief.

In het clubspektakel was al eerder aangekondigd, dat we enige tijd parallel zouden werken met digitale nieuwsbrief, website en clubspektakel. Wanneer we er vertrouwen in hebben dat de informatie verspreiding via digitale nieuwsbrief en website voldoende van het clubspektakel overgenomen is zouden we het clubspektakel stoppen. Dat gaat dus gebeuren per 1-1-2014.

De "Spotprent" van Bert Cartoons op de achterzijde van het clubspektakel van jaargangen 2012 en 2013 speelde al een beetje in op deze transitie.

clubspektakelAchterzijde

Vacature vice-voorzitter
Onze vereniging is nog op zoek naar iemand die de functie van vice-voorzitter binnen het bestuur wil invullen. De vice voorzitter vervangt de voorzitter en is contactpersoon voor onderhoudswerkzaamheden. Heeft u belangstelling voor deze functie, neem dan contact op met Jan Schreuder: of 074-2424896.