De WTC heeft de primaire doelstelling het wedstrijdniveau van de club op een zo hoog mogelijk peil te brengen binnen het door het bestuur geformuleerde beleid. De WTC voert daartoe een aantal hoofdtaken uit. 

  • het organiseren en leiden van de KNLTB competitie. Dit omvat alles vanaf de indeling van de teams tot het verdelen van de banen en het toezicht op sportief gedrag. Elk lid van de club heeft het recht zich voor deelname aan te melden. Aanmelding geschiedt in het najaar d.m.v. een aanmeldingsformulier. De WTC beslist over de uiteindelijke deelname en indeling van de teams.
  • het opstellen van het trainingsprogramma voor de selectie en het samenstellen van de spelersgroep. De training is vooral gericht op het verbeteren van tennistechniek, wedstrijdtactiek en conditie. De spelersgroep wordt door de WTC geselecteerd op basis van niveau of niveauverwachting en inzet. De groep bestaat uit jeugd-, junior- en seniorleden.
  • het organiseren van wedstrijden ter verbetering van het spelpeil. Op dit moment bestaat er een Wintercompetitie, waarin leden van de club, naar sterkte ingedeeld, in de maanden januari, februari en maart onderlinge wedstrijden spelen. Aan deze competitie kunnen alle clubleden deelnemen. Opgave geschiedt in het najaar door het inleveren van een inschrijvingsformulier. Hiernaast neemt onze club deel aan een uitwisseling tussen de tennisclubs in de regio om voor de betere speelgroep wedstrijden te houden. Hiervoor worden de deelnemers geselecteerd door de WTC.

Andere zaken die de WTC uitvoert zijn het bijhouden van de sterktelijst en het doen van voorstellen voor promotie en degradatie, integratie van de oudere jeugd in de seniorenwereld, aanschaf van speelmateriaal en het leggen van contacten met andere clubs voor gemeenschappelijke activiteiten.

De WTC bestaat uit een dagelijks bestuur en vertegenwoordigers van de diverse groepen binnen de club, zoals toernooicommissie, competitiespelers, recreantencommissie, jeugdcommissie en de clubtrainer. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de formulering en uitvoering van de commissietaken. De overige leden zijn verantwoordelijk voor de toetsing van de plannen en uitvoering.

Contactpersoon: Steven Bossewinkel 0546 538923