Vrijwilligerstaken

Overzicht vrijwilligerstaken
Vrijwilligerstaken worden uitgevoerd door alle seniorleden (>21 jaar op 1 januari).
Code "K" is van toepassing bij het niet uitvoeren van zo een taak. Bij code "K"wordt naast de contributie ook de solidariteitsbijdrage in rekening gebracht.
 
Code Omschrijving
A Algemeen technisch onderhoud
B Bardienst
C Communicatie, website
G Groenvoorziening
H Huishoudelijke zaken
J Jeugdbegeleiding
K Solidariteitsbijdrage
L Ledenwerving en ledenbehoud
O Organisatie
R Recreanten
S Sponsorwerving
T Toernooi aktiviteiten
W Wedstrijdtennis commissie