Tennispark

Belasting van baan 4 en baan 5 reduceren

Het bestuur vraagt de tennissers, om het gebruik van de banen met nummers 4 en 5 zo laag mogelijk te houden. Dat betekent, dat deze banen pas bespeeld mogen worden, wanneer de andere banen bezet zijn.

Bij het jaarlijkse "Groot-Onderhoud" is vastgesteld, dat de slijtage van de banen 4 en 5 wat groter is dan bij de overige banen. Het bestuur streeft ernaar, om de slijtage van de banen 1 t/m 4 gelijkmatig te houden; hetzelfde geldt voor de slijtage van de banen 5 t/m 7.

Aandacht voor een paar gedragsregels

Hekken sluiten

hekken

Regelmatig wordt geconstateerd dat er mensen tennissen die niet lid zijn van onze vereniging. Het vermoeden bestaat dat deze mensen het park binnenkomen door openstaande hekken. Het gaat dan om het kleine hekje bij baan 6, het kleine hekje tussen baan 2 en baan 3 en om de poort. Het dringende verzoek is dan ook indien u gebruik heeft gemaakt van de kleine hekjes, om bijvoorbeeld een bal op te halen, ervoor te zorgen dat deze hekjes weer worden afgesloten. Dit kan met de sleutel van het park die u in uw bezit heeft. Voor wat het afsluiten van de poort betreft geldt dat de laatste persoon die het park verlaat in ieder geval zorgt dat dit hek wordt afgesloten. Dit doet u ook weer met uw sleutel van het park. Op deze wijze zorgen wij er met z’n allen voor dat het voor onbevoegden zo moeilijk mogelijk wordt het park te betreden.

Zet een kaart

afhangbord

Veel mensen hebben de neiging geen kaart te zetten indien het niet druk is op het park. Dit is op zich een begrijpelijke gedachte, aangezien de kans klein is van de baan af gehaald te worden. Het zetten van een kaart heeft niet alleen een functie voor het afhangen, maar daarmee wordt ook gecommuniceerd naar andere leden. Indien u uw kaart zet weten andere leden dat u lid bent van onze vereniging. U wordt dan ook niet benaderd met de vraag uw kaart te zetten. Dus wees duidelijk naar elkaar en zet daarom ALTIJD uw kaart, ook als het niet druk is.

Een overzicht van het tennispark en de 7 verlichte kunstgrasbanen

 tennispark1

tennispark2

tennispark3

tennispark4


tennispark5

Hierboven een afbeelding van de "oefenkooi"


tennispark6

Hierboven: ook aan de kleinsten is gedacht.....

Openingstijden tennispark

De tennisbanen zijn het gehele jaar dagelijks geopend van: 08:00 tot 23:00 uur.

Betreden van het park verkrijg met behulp van de parksleutel. Deze sleutel gebruik je voor:

  • Het openen van het toegangshek, waardoor je het park en de banen kunt betreden;
  • Het openen van de deur van het paviljoen aan de zijde van de kleedkamers; waardoor je in de hal kunt komen met de AED, de toiletten, de kleedkamer dames / heren, de groene bus voor de melding en betaling voor een introducé;
  • Het openen (en weer sluiten) van het bedieningshokje voor de baanverlichting, aan de kant van het paviljoengebouw waar de satellietschotel boven hangt.

De paviljoenruimte kan niet met de parksleutel geopend worden. Deze ruimte is alleen beschikbaar wanneer er een bardienst wordt gedraaid. Ook alleen dan kan de terrasverwarming bediend worden.

De baanverlichting dooft automatisch om 23:00 uur in verband met het vermijden van klachten uit de buurt van licht-overlast.

Bij abnormale klimaatomstandigheden (bijvoorbeeld sneeuw of opdooi) kan het park gesloten worden voor iedere toegang. Dit wordt vermeld op het toegangshek en op de website. Inlichtingen bij de commissie technische zaken, Anton Nijland, 074-2429440.